Dret de successions 2020. Teoria i casos

Precio especial 30,40 € Precio habitual 32,00 €
Disponible (en stock)
ISBN
9788418244117
Nombre del producto:
Dret de successions 2020. Teoria i casos
Peso:
N/D
Fecha de edición:
8 sept. 2020
Número de Edición:
Autor:
Arnau Raventos, Lidia / Ginebra Molins, M. Esperança / Tarabal Bosch, Jaume
Idioma:
Catalán
Formato:
Libro
Páginas:
326
Lugar de edición:
Barcelona
Colección:
MANUALES ATELIER
Encuadernación:
Rústica

Aquest llibre és un manual de teoria i casos per a l’estudi del Dret civil de successions vigent i aplicable a Catalunya.

La implantació de l’Espai europeu d’educació superior (EEES) va comportar la reducció del temps que els Plans d’Estudis del Grau de Dret dediquen a l’assignatura Dret de successions, que ha quedat en alguns casos fins i tot comprimida en un únic semestre, juntament amb la de Dret de família. La complexitat tècnica de la matèria i la seva amplitud demanen materials adaptats a les necessitats del Grau. Aquest manual està concebut per ajustar-se al temps de què disposa l’alumne per assimilar-ne els continguts, tot mantenint el rigor tècnic que l’assignatura exigeix.

L’objecte d’estudi fonamental és el Llibre quart del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les successions, per bé que els temes no s’aborden necessàriament seguint-ne la sistemàtica, sinó l’ordre que s’ha considerat pedagògicament més eficient.

Aquesta segona edició incorpora les novetats introduïdes per la Llei 6/2019, de 23 d’octubre, de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, per a garantir la igualtat de drets i la no-discriminació de les persones amb discapacitat sensorial, així com la jurisprudència més recent.

Acrònims

Presentació

Capítol 1. La llei aplicable a la successió per causa de mort

Capítol 2. La successió per causa de mort

Capítol 3. Els títols successoris

Capítol 4. L’objecte de la successió: l’herència

Capítol 5. El procés d’adquisició de l’herència

Capítol 6. L’exercici de la delació: l’acceptació i la repudiació de l’herència

Capítol 7. El règim d’adquisició de l’herència

Capítol 8. La comunitat hereditària

Capítol 9. Els negocis mortis causa

Capítol 10. La ineficàcia dels negocis mortis causa i de les seves disposicions

Capítol 11. La designació d’hereu testamentari

Capítol 12. Les substitucions hereditàries .

Capítol 13. Els llegats

Capítol 14. La marmessoria

Capítol 15. Els pactes successoris

Capítol 16. La successió intestada

Capítol 17. La llegítima

Capítol 18. La quarta vidual

Capítol 19. Les donacions per causa de mort

BIBLIOGRAFIA

Escribir Su propia reseña
Estás revisando:Dret de successions 2020. Teoria i casos
Su valoración